THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông cáo báo chí số 3

Kính gửi: Các cơ quan thông tấn báo chí 

Tiếp theo Thông cáo báo chí số 02 về tình hình bầu cử trong phạm vi cả nước (tính đến 11h30 ngày 22/5/2016), Trung tâm Báo chí bầu cử xin gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí một số thông tin về tình hình bầu cử trong cả nước tính đến 14h00 ngày 22/5/2016, cụ thể như sau:

1. Số cử tri tham gia bỏ phiếu và tiến độ bầu cử

Theo báo cáo của  63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm này, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 51.593.536/68.089.084 cử tri (80,51%) đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có 11.975 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tổng số cử tri của tỉnh Tuyên Quang đã đi bầu đạt 97,86% (trong đó huyện Lâm Bình tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%); tỉnh Quảng Nam đã đi bầu đạt 97,40% (trong đó có 1.118 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Tỉnh Kon Tum đạt 97% (trong đó 58 xã, phường, thị trấn 100% cử tri đi bầu); tỉnh Hòa Bình đạt 96,8% (trong đó 126 xã và 1408 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Yên Bái đạt 95,74%; tỉnh Phú Thọ 95,33% (trong đó có 34 xã và 576 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Quảng Ngãi 95,55% (trong đó có 67 xã và 650 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); Lâm Đồng đạt 94,83%, …

2. Dư luận trong nhân dân về tình hình thực hiện công tác bầu cử

Do sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đầy đủ, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân nên ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm quyền và nghĩa vụ của công dân. Nhìn chung, không khí dư luận trong nhân dân đều tốt, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử. Điều đó đã được thể hiện ở hầu hết các địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

3. Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết ảnh hưởng đến việc bầu cử

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các điểm bầu cử rất thuận lợi cho công tác bầu cử. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi. Một số địa bàn có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian diễn ra bầu cử.

4. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử

An ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương được bảo đảm, cho đến thời điểm này chưa có vấn đề bất thường xảy ra.

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình bầu cử trong phạm vi cả nước tính đến 14 giờ 00 ngày 22/5/2016. Trung tâm báo chí bầu cử trân trọng báo cáo.