THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông cáo báo chí số 4

Kính gửi: Các cơ quan thông tấn báo chí

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung tâm báo chí phục vụ bầu cử xin gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí tình hình bầu cử trong cả nước tính đến 17 giờ 00 ngày 22/5/2016 như sau:

1. Số cử tri tham gia bỏ phiếu và tiến độ bầu cử

Theo báo cáo của  63 tỉnh, thành phố, tính đến thời điểm này, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu có 63.312.495 cử tri (95,84%), trong đó có 32.115 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Tại các địa phương, hầu hết tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt trên 90%. Tỷ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiên – Huế đạt 99,93% (trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hà Giang đạt 99,88%; tỉnh Cao Bằng đạt 99,33% (trong đó có 1042 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hòa Bình đạt 99,75% (trong đó có 1602 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Hậu Giang đạt 99,54% (trong đó có 718 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Lai Châu đạt 99,70% (trong đó có 402 khu vực bỏ phiếu đạt 100%); tỉnh Quảng Ngãi 99,54%; tỉnh Tuyên Quang 99,43%; tỉnh Phú Thọ 99,30%; tỉnh Quảng Trị 99,23%.

Tuy nhiên, ở Nam Định hiện còn 01 khu vực bỏ phiếu có số cử tri do đi làm ăn xa nên tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

2. Dư luận trong Nhân dân về tình hình thực hiện công tác bầu cử

Theo đánh giá của dư luận, đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của Nhân dân. Cử tri đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời nhân dân luôn tin tưởng vào sự thành công chung của cuộc bầu cử.

3. Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết ảnh hưởng đến việc bầu cử

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thời tiết tại các điểm bầu cử thuận lợi. Giao thông đi lại cơ bản thuận lợi. Một số địa bàn có mưa to, nhưng không ảnh hưởng lớn đến tiến độ bầu cử. Thông tin liên lạc thông suốt, không gián đoạn trong thời gian bầu cử.

4. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử

Tính đến thời điểm này, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ở các địa phương cơ bản ổn định.

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình bầu cử trong phạm vi cả nước tính đến 17giờ 00 ngày 22/5/2016. Trung tâm báo chí bầu cử trân trọng báo cáo.