500 đại biểu.
Kết quả bầu cử
Tìm Người ứng cử theo vần A,B,C...của tên.

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

Họ và tên
Tỉnh - Thành phố Đơn vị bầu cử
Nơi đề cử Loại đại biểu
Dân tộc Giới tính
Sắp xếp theo
Tìm kiếm
Xóa điều kiện
 STT  Họ tên  Ngày sinh  Giới tính  Nơi ứng cử  Tỷ lệ(%)  Kết quả
1 Bùi Thị An 10/12/1943 Nữ TP Hà Nội 60.02 Trúng cử
2 Nguyễn Thúy Anh 07/12/1963 Nữ Phú Thọ 82.83 Trúng cử
3 Lê Hồng Anh 12/11/1949 Nam TP Cần Thơ 88.1 Trúng cử
4 Hoàng Tuấn Anh 18/11/1952 Nam Tây Ninh 57.49 Trúng cử
5 Nguyễn Thu Anh 28/08/1974 Nữ Lâm Đồng 69.79 Trúng cử
6 Trương Thị Ánh 13/03/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh 61.76 Trúng cử
7 Huỳnh Ngọc Ánh 20/03/1962 Nam TP Hồ Chí Minh 61.77 Trúng cử
8 Trần Văn Bản 10/10/1950 Nam Bình Định 51.43 Trúng cử
9 Nguyễn Ngọc Bảo 16/06/1967 Nam TP Hà Nội 70.97 Trúng cử
10 Nguyễn Ngọc Bảo 01/09/1959 Nam Vĩnh Phúc 68.02 Trúng cử
11 Nguyễn Thị Kim Bé 10/09/1968 Nữ Kiên Giang 67.14 Trúng cử
12 Nguyễn Thái Bình 13/10/1954 Nam Trà Vinh 81.98 Trúng cử
13 Trương Hòa Bình 13/04/1955 Nam Long An 65.21 Trúng cử
14 Ngô Ngọc Bình 10/12/1957 Nam TP Hồ Chí Minh 66.64 Trúng cử
15 Nguyễn Hòa Bình 24/05/1958 Nam Quảng Ngãi 90.37 Trúng cử
16 Nguyễn Văn Bình 18/04/1957 Nam TP Hải Phòng 70.91 Trúng cử
17 Dương Thanh Bình 08/08/1961 Nam Cà Mau 77.93 Trúng cử
18 Giàng Thị Bình 27/01/1965 Nữ Lào Cai 81.43 Trúng cử
19 Nguyên Công Bình 10/10/1956 Nam Yên Bái 80.99 Trúng cử
20 Nguyễn Thanh Bình 06/08/1955 Nam Vĩnh Long 65.36 Trúng cử
21 Đào Văn Bình 11/11/1956 Nam TP Hà Nội 74.23 Trúng cử
22 Trịnh Thị Thanh Bình 10/09/1961 Nữ Bến Tre 68.6 Trúng cử
23 Nguyễn Quốc Bình 22/06/1959 Nam TP Hà Nội 68.09 Trúng cử
24 Nguyễn Thành Bộ 20/12/1956 Nam Thanh Hoá 90.64 Trúng cử
25 Nguyễn Văn Cảnh 07/12/1977 Nam Bình Định 74.05 Trúng cử
26 Huỳnh Minh Chắc 30/07/1955 Nam Hậu Giang 80.18 Trúng cử
27 Phạm Đức Châu 04/01/1959 Nam Quảng Trị 77.75 Trúng cử
28 Đặng Minh Châu 27/12/1956 Nam TP Hà Nội 74 Trúng cử
29 Đặng Thị Kim Chi 23/05/1963 Nữ Phú Yên 73.14 Trúng cử
30 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Tuyên Quang 86.01 Trúng cử
31 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng 81.86 Trúng cử
32 Trương Minh Chiến 15/05/1955 Nam Bạc Liêu 78.31 Trúng cử
33 Võ Minh Chiến 22/06/1956 Nam Sóc Trăng 81.2 Trúng cử
34 Đinh Huy Chiến 08/04/1966 Nam Thái Nguyên 67.25 Trúng cử
35 Nguyễn Văn Chiến 02/03/1957 Nam Bắc Ninh 70.73 Trúng cử
36 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định 80.32 Trúng cử
37 Chu Lê Chinh 04/05/1966 Nam Lai Châu 83.67 Trúng cử
38 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái 85.72 Trúng cử
39 Nguyễn Đức Chung 03/08/1967 Nam TP Hà Nội 73.91 Trúng cử
40 Bùi Ngọc Chương 04/09/1960 Nam Cà Mau 83.12 Trúng cử