496 đại biểu.
Kết quả bầu cử
Tìm Người ứng cử theo vần A,B,C...của tên.

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

Họ và tên
Tỉnh - Thành phố Đơn vị bầu cử
Nơi đề cử Loại đại biểu
Dân tộc Giới tính
Sắp xếp theo
Tìm kiếm
Xóa điều kiện
 STT  Họ tên  Ngày sinh  Giới tính  Nơi ứng cử  Tỷ lệ(%)  Kết quả
1 Y Tru Alio 03/09/1959 Nam Đắc Lắk 54,57% Trúng cử
2 Nguyễn Doãn Anh 10/10/1967 Nam TP Hà Nội 72,67% Trúng cử
3 Nguyễn Tuấn Anh 23/08/1964 Nam Bình Phước 80,29% Trúng cử
4 Nguyễn Hoàng Anh 03/06/1963 Nam Cao Bằng 81,48% Trúng cử
5 Dương Quốc Anh 15/09/1961 Nam Gia Lai 86,18% Trúng cử
6 Nguyễn Tuấn Anh 11/08/1975 Nam Long An 60,66% Trúng cử
7 Nguyễn Thúy Anh 07/12/1963 Nữ Phú Thọ 74,63% Trúng cử
8 Trần Tuấn Anh 06/04/1964 Nam Quảng Ngãi 84,89% Trúng cử
9 Dương Minh Ánh 01/09/1975 Nữ TP Hà Nội 60,38% Trúng cử
10 Nguyễn Ngọc Bảo 16/06/1967 Nam Bắc Ninh 80.10% Trúng cử
11 Nguyễn Thị Kim Bé 10/09/1968 Nữ Kiên Giang 72,73% Trúng cử
12 Nguyễn Quốc Bình 22/06/1959 Nam TP Hà Nội 67,78% Trúng cử
13 Phan Thanh Bình 10/04/1960 Nam TP Hồ Chí Minh 64,17% Trúng cử
14 Đỗ Văn Bình 17/11/1965 Nam TP Hải Phòng 75,28% Trúng cử
15 Nguyễn Trọng Bình 15/05/1965 Nam TP Hải Phòng 85,85% Trúng cử
16 Hồ Thanh Bình 06/09/1974 Nam An Giang 53,49% Trúng cử
17 Dương Thanh Bình 08/08/1961 Nam Cà Mau 78,90% Trúng cử
18 Tống Thanh Bình 07/11/1970 Nam Lai Châu 88,50% Trúng cử
19 Giàng Thị Bình 27/01/1965 Nữ Lào Cai 85,89% Trúng cử
20 Trương Hòa Bình 13/04/1955 Nam Long An 81,19% Trúng cử
21 Đinh Thị Bình 24/08/1984 Nữ Phú Thọ 66,72% Trúng cử
22 Nguyễn Văn Bình 04/03/1961 Nam Quảng Bình 88,68% Trúng cử
23 Phan Thái Bình 12/08/1974 Nam Quảng Nam 76,89% Trúng cử
24 Nguyễn Hòa Bình 24/05/1958 Nam Quảng Ngãi 88,93% Trúng cử
25 Võ Văn Bình 25/10/1963 Nam Tiền Giang 68,61% Trúng cử
26 Thạch Phước Bình 28/09/1978 Nam Trà Vinh 58,09% Trúng cử
27 Nguyễn Mai Bộ 05/10/1961 Nam An Giang 70,49% Trúng cử
28 Nguyễn Văn Cảnh 07/12/1977 Nam Bình Định 83,29% Trúng cử
29 Huỳnh Thanh Cảnh 10/11/1961 Nam Bình Thuận 72,27% Trúng cử
30 Nguyễn Hữu Cầu 20/11/1962 Nam Nghệ An 90,36% Trúng cử
31 Chau Chắc 06/05/1971 Nam An Giang 57,55% Trúng cử
32 Ngô Minh Châu 05/04/1964 Nam TP Hồ Chí Minh 63,18% Trúng cử
33 Tô Thị Bích Châu 01/06/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh 63,77% Trúng cử
34 Bùi Minh Châu 25/10/1961 Nam Phú Thọ 90.52% Trúng cử
35 Nguyễn Vân Chi 17/09/1966 Nữ Nghệ An 86,36% Trúng cử
36 Lê Chiêm 01/01/1958 Nam Kon Tum 92,24% Trúng cử
37 Nguyễn Văn Chiến 23/01/1963 Nam TP Hà Nội 56,19% Trúng cử
38 Nguyễn Nhân Chiến 20/02/1960 Nam Bắc Ninh 90,24% Trúng cử
39 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng 78,73% Trúng cử
40 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Tuyên Quang 79,83% Trúng cử