870 đại biểu.
Danh sách người ứng cử
Tìm Người ứng cử theo vần A,B,C...của tên.

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Tất cả

Họ và tên
Tỉnh - Thành phố Đơn vị bầu cử
Nơi đề cử Loại đại biểu
Dân tộc Giới tính
Sắp xếp theo
Tìm kiếm
Xóa điều kiện
 STT  Họ tên  Ngày sinh  Giới tính  Nơi ứng cử
1 Trần Đông A 11/06/1941 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Y Tru Alio 03/09/1959 Nam Đắc Lắk
3 Bùi Thị An 10/12/1943 Nữ TP Hà Nội
4 Nguyễn Thị Phương An 29/08/1979 Nữ Bình Thuận
5 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
6 Nguyễn Thị Vĩnh An 01/11/1987 Nữ Quảng Trị
7 Phạm Xuân Anh 02/09/1972 Nam TP Hà Nội
8 Nguyễn Doãn Anh 10/10/1967 Nam TP Hà Nội
9 Trần Việt Anh 11/07/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Nguyễn Tuấn Anh 23/08/1964 Nam Bình Phước
11 Nguyễn Hoàng Anh 03/06/1963 Nam Cao Bằng
12 Dương Quốc Anh 15/09/1961 Nam Gia Lai
13 Trần Ngọc Anh 09/09/1975 Nam Gia Lai
14 Trần Thị Thúy Anh 29/05/1978 Nữ Hà Tĩnh
15 Đào Thị Lan Anh 06/01/1982 Nữ Hải Dương
16 Phan Tuấn Anh 07/10/1972 Nam Lâm Đồng
17 Nguyễn Tuấn Anh 11/08/1975 Nam Long An
18 Nguyễn Thúy Anh 07/12/1963 Nữ Phú Thọ
19 Trần Tuấn Anh 06/04/1964 Nam Quảng Ngãi
20 Lê Văn Hồng Anh 10/09/1969 Nam Trà Vinh
21 Dương Minh Ánh 01/09/1975 Nữ TP Hà Nội
22 Trương Thị Ánh 17/03/1981 Nữ Đắk Nông
23 Nguyễn Văn Ba 09/05/1973 Nam Hoà Bình
24 Nguyễn Thị Thúy Ba 25/04/1969 Nữ Tây Ninh
25 Nguyễn Ngọc Bảo 16/06/1967 Nam Bắc Ninh
26 Trần Thị Bé Bảy 01/01/1977 Nữ Tiền Giang
27 Nguyễn Thị Kim Bé 10/09/1968 Nữ Kiên Giang
28 Nguyễn Thị Bích 10/07/1981 Nữ TP Hà Nội
29 Phạm Văn Biên 03/02/1974 Nam Nam Định
30 Nguyễn Quốc Bình 22/06/1959 Nam TP Hà Nội
31 Phan Thanh Bình 10/04/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
32 Nguyễn Phú Bình 03/06/1948 Nam TP Hồ Chí Minh
33 Đỗ Văn Bình 17/11/1965 Nam TP Hải Phòng
34 Nguyễn Trọng Bình 15/05/1965 Nam TP Hải Phòng
35 Nguyễn Thị Thanh Bình 24/08/1976 Nữ TP Đà Nẵng
36 Hồ Thanh Bình 06/09/1974 Nam An Giang
37 Trần Thị Thanh Bình 13/06/1983 Nữ Bắc Ninh
38 Dương Thanh Bình 08/08/1961 Nam Cà Mau
39 Trần Thị Thanh Bình 10/10/1988 Nữ Hà Nam
40 Tống Thanh Bình 07/11/1970 Nam Lai Châu