Danh sách thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

25/03/2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA*

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Phó Chủ tịch Quốc hội

Tòng Thị Phóng

Phó Thủ tướng Chính phủ

Trương Hòa Bình

Phó Chủ tịch nước

Đặng Thị Ngọc Thịnh

Chủ tịch UBTƯMTTQVN

Nguyễn Thiện Nhân

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Phó Chủ tịch Quốc hội

Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội

Đỗ Bá Tỵ

Phó Chủ tịch Quốc hội

Phùng Quốc Hiển

Trưởng Ban Tổ chức TW

Phạm Minh Chính

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TW

Trần Quốc Vượng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Bộ Công an

Tô Lâm

Trưởng Ban Công tác đại biểu

Trần Văn Túy

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Hạnh Phúc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Bộ TTTT

Trương Minh Tuấn

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà

Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ VN

Bùi Văn Cường

Chủ tịch Hội Nông dân VN

Lại Xuân Môn

Chủ tịch Hội CCB Việt Nam

Nguyễn Văn Được

Bí thư Thứ nhất TW Đoàn TNCS HCM

Lê Quốc Phong

* Ngày 31/3/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhiệm kỳ khoá XIII.