Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/01/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV

Ngày ban hành: 22/01/2016

Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ngày ban hành: 14/01/2016

Cơ quan ban hành: Quốc hội

Về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 13/01/2016

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ