Công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIV

Ngày ban hành: 26/04/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử quốc gia

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày ban hành: 01/02/2016

Cơ quan ban hành: UBTVQH - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN

Hướng dẫn của Ban Thường trực UBTWMTTQVN về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử

Ngày ban hành: 19/04/2016

Cơ quan ban hành: UBTWMTTQVN