Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 05/03/2016

Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Ngày ban hành: 03/03/2016

Cơ quan ban hành: Hội đồng bầu cử Quốc gia

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 01/02/2016

Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ