Tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 15/01/2016

Cơ quan ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương

Thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp

Ngày ban hành: 12/01/2016

Cơ quan ban hành:

Về công tác nhân sự ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày ban hành: 31/01/2016

Cơ quan ban hành: Ban Tổ chức Trung ương