Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo

07/06/2016

Sáng 7/6, tại Nhà Quốc hội, Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo- Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tiến hành cuộc họp để rà soát lại việc triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban từ sau phiên họp thứ 5 của Hội đồng bầu cử quốc gia đến nay. Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng tiểu ban Phùng Quốc Hiển chủ trì phiên họp.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp                                                                     Ảnh: Đình Nam

Tham dự phiên họp có: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc; các thành viên Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Tiểu ban đã  nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban từ sau phiên họp thứ 5 của Hội đồng bầu cử quốc gia đến nay và dự kiến những công việc Tiểu ban sẽ triển khai trong thời gian tới.

Các thành viên tiểu ban cũng nghe và thảo luận về dự thảo Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đặng Mai