Các địa phương hoàn thành bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016

Các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định đã hoàn thành bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016..

Các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định đã hoàn thành bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016.

* Tỉnh Nghệ An có 3 tổ được tiến hành bầu cử lại 13 đại biểu HĐND cấp xã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Trong đó, tổ số 7 xã Trù Sơn, huyện Đô Lương được bầu 5/7 đại biểu, tổ số 7 xã Minh Thành, huyện Yên Thành được bầu 4/6 đại biểu, tổ số 7 xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu được bầu 4/6 đại biểu. Tỉnh Nghệ An cũng tổ chức tiến hành bầu cử tại 91 tổ bầu cử để bầu thêm 83/137 đại biểu HĐND cấp xã. Như vậy, qua hai lần bầu cử, đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 tỉnh Nghệ An là 12.441 đại biểu trong số đại biểu được ấn định là 12.698 đại biểu.

* Tỉnh Bắc Giang: Sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tỉnh Bắc Giang có 98 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã được bầu cử thêm dự kiến tổng số 161 đại biểu và đã bầu thêm được 87 đại biểu HĐND cấp này. Như vậy, qua hai lần bầu cử, tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016 đã được bầu ở tỉnh Bắc Giang là 6.070 người. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ này ở tỉnh Bắc Giang được ấn định bầu là 6416 người.

* Tỉnh Phú Thọ: Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ, 56 người đã trúng cử đại biểu HĐND cấp xã (nhiệm kỳ 2011-2016) tại cuộc bầu cử thêm được tổ chức ngày 5/6/2011.Tỉnh Phú Thọ có 44 đơn vị bầu cử ở 35 xã thuộc 10 huyện, thị tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND cấp xã. Trong tổng số 87 đại biểu được bầu, có 56 người trúng cử, đạt 64,36 %.

* Tỉnh Nam Định: Tỉnh đã tổ chức bầu cử thêm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011-2016 tại 15 xã thuộc các huyện Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Giao Thủy, Ý Yên và Hải Hậu. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu tại các đơn vị này đạt từ 75 đến 100%. Các đơn vị bầu cử thêm đã bầu được 24 đại biểu, còn thiếu 12 đại biểu. Cụ thể, huyện Ý Yên bầu thêm được 12 đại biểu, còn thiếu 8 đại biểu ở 7 xã. Huyện Trực Ninh bầu thêm đủ 1 đại biểu ở 1 xã. Huyện Giao Thủy bầu thêm được 2 đại biểu ở 2 xã, còn thiếu 1 đại biểu. Huyện Hải Hậu bầu thêm được 2 đại biểu ở 2 xã, còn thiếu 2 đại biểu. Huyện Nghĩa Hưng bầu thêm được 7 đại biểu ở 3 xã, còn thiếu 1 đại biểu..

TH (tổng hợp)

Theo dangcongsan.vn

In trang