Cả hệ thống chính trị tập trung vào công tác bầu cử

Ý kiến chỉ đạo trên đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đưa ra khi kết luận Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, chiều 10/2.

In trang