Triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sinh viên ĐH QGHN bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

In trang