QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Tiếp tục Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 31/3, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

 

Kết quả biểu quyết

Trước khi tiến hành biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết quả cho thấy: 473/473 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 98,54% tổng số đại biểu Quốc hội. Như vậy, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ: Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Lễ tuyên thệ nhậm chức trang trọng trước Quốc hội của tân Chủ tịch Quốc hội được tiến hành ngay sau đó./.

In trang