CƯ JÚT (ĐẮK NÔNG) KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÔNG TÁC BẦU CỬ

Mới đây, qua kiểm tra của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh, huyện Cư Jút được đánh giá là triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bài bản, đúng luật và tiến độ đề ra.

 

Chú trọng lãnh đạo, điều hành

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh, huyện Cư Jút đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và Tỉnh ủy về công tác bầu cử, nhất là công tác chỉ đạo và điều hành. Ban Chỉ đạo bầu cử huyện được thành lập gồm 17 thành viên, được giao trách nhiệm cụ thể và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị các bước bầu cử.

Lãnh đạo UBND xã Tâm Thắng (Cư Jút) báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa bàn với Đoàn kiểm tra của UBBC tỉnh Đắk Nông

Tiếp đó, UBBC huyện được thành lập gồm 15 thành viên và ban hành các văn bản, kế hoạch, quyết định liên quan đến nhiều vấn đề trong công tác bầu cử.

Huyện đã ấn định 11 đơn vị bầu cử cấp huyện để bầu 35 đại biểu HĐND huyện; cấp xã, thị trấn ấn định 62 đơn vị bầu cử để bầu 220 đại biểu HĐND xã. Căn cứ vào các văn bản quy định của pháp luật và hướng dẫn, đến ngày 14/3, cấp huyện có 62 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, trong đó có 3 người tự ứng cử; cấp xã, thị trấn có 376 người ứng cử, trong đó có 5 người tự ứng cử.

Việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử HĐND cấp xã, cấp huyện bảo đảm đúng thời gian quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Cơ sở vật chất, phương tiện đang được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cuộc bầu cử.

UBND huyện Cư Jút đã ban hành quyết định phê chuẩn 125 khu vực bỏ phiếu và 125 địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Về chất lượng người ứng cử, huyện Cư Jút được đánh giá cao, bởi tỷ lệ người ứng cử có trình độ đại học cao (cấp huyện gần 80%, cấp xã trên 45%). Tỷ lệ người ứng cử là nữ, dân tộc thiểu số đều vượt yêu cầu đề ra…

Quan tâm hỗ trợ tối đa cho người ứng cử

Cư Jút là một trong những địa phương có dân số đông, toàn huyện hiện có 93.400 dân, thành phần dân tộc lại đa dạng, dân cư sống rải rác. Vì vậy, công tác bầu cử gặp nhiều khó khăn, nhất là cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Nhiều nơi hội trường thôn, buôn, bon, tổ dân phố xuống cấp.

Tại địa bàn, số người ứng cử HĐND cấp xã nhiều, trong khi hồ sơ của người ứng cử đòi hỏi đầy đủ các thủ tục nên dẫn đến tâm lý ngại làm hồ sơ, nhất là những người ứng cử là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, việc yêu cầu khám sức khỏe đối với người tham gia ứng cử cũng gây khó khăn cho bản thân người ứng cử. Ngoài ra, các thành viên phụ trách bầu cử ở cấp xã và thôn, buôn, bon phần lớn đều chưa có kinh nghiệm, rất cần tập huấn về nghiệp vụ bầu cử.

Theo UBBC huyện Cư Jút, trước những khó khăn gặp phải, địa phương đang nỗ lực khắc phục. Trước hết, về cơ sở vật chất, đối với những nơi thiếu địa điểm bỏ phiếu do hội trường thôn, buôn, bon xuống cấp, địa phương đã khắc phục bằng cách mượn nhà dân để làm khu vực bỏ phiếu. Điển hình, thị trấn Ea T’ling mượn 6 nhà dân và xã Đắk D'rông mượn 1 nhà dân làm khu vực bỏ phiếu.

Về hồ sơ người ứng cử, theo quy định, người ứng cử phải làm hồ sơ theo đúng mẫu quy định, không được viết tay. Trong khi trên thực tế, nhiều người ứng cử ở các thôn, buôn, bon trình độ vi tính còn yếu nên gặp khó trong việc hoàn thiện hồ sơ.

Vì vậy, để khắc phục, UBND các xã, thị trấn đã huy động cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ những người ứng cử những công việc cần thiết liên quan đến hoàn thiện hồ sơ. Đơn cử, tại xã Tâm Thắng, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất có 51 người ứng cử đại biểu HĐND xã, trong đó trên 15% là đồng bào dân tộc thiểu số, nên một số người ứng cử gặp khó trong quá trình làm hồ sơ. UBND xã đã cử thêm cán bộ giúp người ứng cử hoàn thiện, nộp hồ sơ cho UBBC đúng thời gian, quy định.

Đối với quy định người ứng cử phải khám sức khỏe và tự bỏ một khoản kinh phí, địa phương đã có phương án hỗ trợ đối với những người không hưởng lương từ ngân sách.

Riêng về đội ngũ tham gia công tác bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu ở các thôn, buôn, bon, huyện đề nghị UBBC tỉnh sớm tổ chức tập huấn dưới hình thức trực tuyến để nắm bắt nghiệp vụ bầu cử, tránh sai sót./.

(Theo Báo Đắk Nông)

In trang