QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÀY DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DANH SÁCH MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, chiều 08/4, Quốc hộị nghe trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

 

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết

Trong Phiên làm việc đầu giờ chiều ngày 08/4, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó.

Toàn cảnh Phiên họp

Tiếp theo, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Cụ thể:

Điều 1 quyết nghị các ông bà có tên sau giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Điều 2 quyết nghị các ông bà có tên sau giữ chức Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Nguyễn Khắc Đinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên trung ương Đảng, Bí Thư thứ nhất BCHTWĐTNCSHCM.

Điều 3 quyết nghị Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua./.

Hồ Hương- Minh Thành

In trang