QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DANH SÁCH MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, chiều 08/4, Quốc hộị tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Các ĐBQH nhấn nút biểu quyết

Đầu giờ chiều ngày 08/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết quả biểu quyết

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức nhấn nút điện tử.

Kết quả biểu quyết cho thấy, Nghị quyết được thông qua với 93,54 % đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo đó, các ông/ bà có tên sau giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm các ông/ bà có tên sau: Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Nguyễn Khắc Đinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên trung ương Đảng, Bí Thư thứ nhất BCHTWĐTNCSHCM./.

Hồ Hương- Minh Thành

In trang