DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10 SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 30 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 50 NGƯỜI

 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Thủ Đức.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Quận 1, Quận 3 và quận Bình Thạnh.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Quận 5, Quận 8 và Quận 11.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các quận: Quận 10 và Quận 12.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các quận: Tân Bình và quận Tân Phú.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm quận Bình Tân.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm các quận: Phú Nhuận và Gò Vấp.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm Quận 6 và huyện Bình Chánh.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm các quận: Quận 4, Quận 7 và các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm các huyện: Củ Chi và Hóc Môn.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác