DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG

TỈNH BÌNH DƯƠNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 11 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 19 NGƯỜI.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Dương
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Dương
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Dĩ An.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Dương
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Thuận An.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Bình Dương
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm thị xã Bến Cát và các huyện: Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác