DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH HÀ NAM

TỈNH HÀ NAM : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hà Nam
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Phủ Lý và các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. 

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hà Nam
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Duy Tiên và các huyện: Kim Bảng, Lý Nhân.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 


Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác