DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH HẢI DƯƠNG

TỈNH HẢI DƯƠNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 4, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 17 NGƯỜI.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người. 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Hải Dương và các huyện: Nam Sách, Thanh Hà.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Gia Lộc, Tứ Kỳ và Cẩm Giàng.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người

 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm các huyện: Bình Giang, Thanh Miện và Ninh Giang.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác