DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH TÂY NINH

TỈNH TÂY NINH: SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Tây Ninh
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Trảng Bàng và các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

UBBC Tỉnh/Thành phố: Tây Ninh
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác