DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Hương Trà và các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các huyện: Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác