DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH LÀO CAI

TỈNH LÀO CAI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lào Cai
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Lào Cai và các huyện: Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lào Cai
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Sa Pa và các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác