HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 14/7/2021, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã ban hành Báo cáo số 783/BC-HĐBCQG về báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia

 

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm:

 

(Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia)

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác