DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hải Phòng
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vĩ.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hải Phòng

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn và các huyện: An Dương, Kiến Thụy.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.


UBBC Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hải Phòng
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Kiến An, Dương Kinh và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

 

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác