DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH‌ ‌ĐIỆN‌ ‌BIÊN

TỈNH‌ ‌ĐIỆN‌ ‌BIÊN‌ ‌:‌ ‌SỐ‌ ‌ĐƠN‌ ‌VỊ‌ ‌BẦU‌ ‌CỬ‌ ‌LÀ‌ ‌2‌, ‌ ‌ SỐ‌ ‌ĐẠI‌ ‌BIỂU‌ ‌QUỐC‌ ‌HỘI‌ ‌ĐƯỢC‌ ‌BẦU‌ ‌LÀ‌ ‌6‌ ‌NGƯỜI, ‌SỐ‌ ‌NGƯỜI‌ ‌ỨNG‌ ‌CỬ‌ ‌LÀ‌ ‌10‌ ‌NGƯỜI‌ ‌ .

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Điện Biên
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Điện Biên Phủ và các huyện: Điện Biên Đông, Mường Ảng, Điện Biên.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Điện Biên
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Mường Lay và các huyện: Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tuần Giáo, Tủa Chùa.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác