HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ

Tuần

:

Ngày

:

Giờ

:

Phút

:

Giây

Sự kiện sắp diễn ra
  • Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sách do Ban thường trực ủy ban trung ương MTTQVN và Ủy ban bầu cử ở tỉnh gửi đến (chậm nhất 25 ngày - Khoản 4 Điều 57). (24/04/2021)
  • Ủy ban bầu cử lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử (chậm nhất là 25 ngày - Khoản 2 Điều 58). (24/04/2021)
  • Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Ban bầu cử (chậm nhất 25 ngày - Điểm h, khoản 2, Điều 23). (24/04/2021)
  • Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử (chậm nhất 15 ngày - Điểm d, khoản 3 Điều 24). (24/04/2021)
  • Hội đồng bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử (trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử - Khoản 2 Điều 61). (24/04/2021)
  • Sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoạc Thường trực Hội đồng nhân dân để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (Khoản 4 Điều 61). (24/04/2021)