HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ

Tuần

:

Ngày

:

Giờ

:

Phút

:

Giây

Sự kiện sắp diễn ra
  • Thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã (chậm nhất 105 ngày - Khoản 1, Khoản 2 Điều 22). (29/01/2021)
  • UBTVQH dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (chậm nhất 105 ngày - Điều 7, 8, 9). (29/01/2021)
  • Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp (chậm nhất 105 ngày - Điều 7, 8, 9). (29/01/2021)