HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ

Tuần

:

Ngày

:

Giờ

:

Phút

:

Giây

Sự kiện sắp diễn ra
  • Cơ quan lập danh sách cử tri giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại (trong thời hạn 5 ngày - Điều 33). (13/05/2021)