DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH QUẢNG NINH

TỈNH QUẢNG NINH: SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 8 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 14 NGƯỜI

 


UBBC Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các thành phố: Hạ Long và Cẩm Phả.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

UBBC Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Uông Bí và các thị xã: Đông Triều, Quảng Yên.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

UBBC Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Móng Cái và các huyện: Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

Thông tin chi tiết người ứng cử xin tải file đính kèm theo bài viết.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác