DANH SÁCH ỨNG CỬ TỈNH LÂM ĐỒNG

TỈNH LÂM ĐỒNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3, SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 7 NGƯỜI, SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 13 NGƯỜI.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các huyện: Lâm Hà, Đam Rông và Di Linh.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

 

UBBC Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện: Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người.

 

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm:

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

In trang
File đính kèm
Các bài viết khác